FN’s verdensmål

Give Steels perspektiv på verdensmålene

Give Steel vil optimere stålkonstruktioner, så vi mindsker CO2-udledningen og minimerer spild i byggeriet mest muligt.

Vores optimeringer vil få indflydelse på stålkonstruktioner i hele Nordeuropa og være med til optimere ressourceforbruget i byggeriet, som står for en væsentlig del af verdens samlede CO2-udledning.

Give Steels hovedfokus

Selvom vi understøtter 10 verdensmål, så har vi vores primære fokus på tre af verdensmålene. Nemlig 4, 8 og 12. Du kan læse om verdensmålene, og hvad vi gør for at efterleve dem, ved at klikke på det enkelte verdensmål.

Vores generelle adfærd og strategi underbygger aktivt 10 af FN´s ambitiøse verdensmål

Siden 2015 har alle medlemslande af FN været forpligtet til at bidrage til en mere bæredygtig verden. De 10 verdensmål, vi har indflydelse på, skal reducere uligheder, sikre ansvarlig adfærd og vækst – uden at gå på kompromis med bæredygtigheden.

I det følgende gennemgås de verdensmål, vi har særligt fokus på med beskrivelser af konkrete tiltag, der understøtter dem i dagligdagen.